Bokning: Kommunikationsnämnden

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2020-02-10 13:00:00
Bokningens slut: 2020-02-10 16:00:00
Av vem: Kommunikationsnämnden