Bokning: MKM

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2020-02-12 13:00:00
Bokningens slut: 2020-02-12 15:00:00
Av vem: MKM