Bokning: Lokalchefer

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2019-11-08 10:00:00
Bokningens slut: 2019-11-08 14:00:00
Av vem: Lokalchefer