Bokning: Näringslivsgruppen

Allmän information

Bokning av: Sektionsbilen
Bokningens start: 2019-11-06 16:00:00
Bokningens slut: 2019-11-06 17:00:00
Av vem: Näringslivsgruppen