Bokning: Metaspexet/Kraft

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2019-11-06 12:00:00
Bokningens slut: 2019-11-06 13:00:00
Av vem: Metaspexet/Kraft