Bokning: METAspexet

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2019-11-05 10:00:00
Bokningens slut: 2019-11-05 12:00:00
Av vem: METAspexet