Bokning: METAspexet 2020

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2019-11-04 09:00:00
Bokningens slut: 2019-11-04 13:00:00
Av vem: METAspexet 2020