Bokning: Drek Styrelsemöte

Allmän information

Bokning av: Mötesrummet i META
Bokningens start: 2020-02-13 12:00:00
Bokningens slut: 2020-02-13 13:00:00
Av vem: Drek Styrelsemöte