Datasektionens bokningssystem

Mötesrummet i META

En halv trappa upp i sektionslokalen META ligger Mötesrummet. I Mötesrummet hålls allt från morgonmöten till kvällsmöten och nattmöten. Mötesrummet kan inte bokas när META är bokat. Ansvar för META och Mötesrummet har Metadorerna.

Boka Mötesrummet i META »

META

META är sektionslokal för Datasektionen och Sektionen för Medieteknik. Sektionslokalen kan endast bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder och funktionärer, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner. Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall till fall. Bokning av sektionslokalen som sträcker sig över lunchtid, 11:30 – 13:30, räknas som en stängning enligt reglementets §8.5.

Boka META »

Sektionsbilen

Sektionen har en sektionsbil som funktionärsposten d-Mulle/d-Mullerina tar hand om. Registreringsnumret är givetvis CERISE och bilen kan bokas av sektionens nämnder och medlemmar.

Boka Sektionsbilen »

Tag Monkeys kamera

Tag Monkeys kamera kan bokas av alla sektionsmedlemmar. Vill du dokumentera någon sektionsaktivitet eller liknande? Boka den eller se när den är bokad här!

Boka Tag Monkeys kamera »